HİZMETLERİMİZ

TESİS YÖNETİMİ

 

Se Club Yönetim Hizmetleri;

İşletme Yönetimi, Teknik İşletim ve Bakım/Onarım, Güvenlik Hizmeti, Temizlik Hizmeti, Bahçe Bakım Hizmetleri, Sosyal Alan İşletmesi, Vale Hizmeti, Concierge Hizmetleri ile hukuk müşavirliği ve muhasebe hizmetini kapsamaktadır.

Yönetim ve işletim esaslarının yürütülmesi SE CLUB merkez operasyon kadrosu yönetim ve denetiminde sağlanır.

YÖNETİM HİZMETLERİ

 • PROJE’nin yönetim işlerinin Yönetim Planına ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak yürütülmesi,
 • Genel yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
 • Yönetim Kurulu toplantılarının yürütülmesi, kararlarının alınması,
 • Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması,
 • Resmi kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi,


SİTE MALİ YÖNETİMİ VE MUHASEBE HİZMETLERİ

 • İşletme bütçesinin ve İşletme projesinin hazırlanması,
 • Aidat avanslarının toplanması, ilgili kayıtların yapılması ve toplanan avanslardan bütçede yer alan işlerin giderlerinin karşılanması,
 • PROJE’nin yönetilmesi ve işletilmesi nedeniyle ortaya çıkan enerji ve su, vb. konular ile ilgili masrafların ilgili kuruluşlara ödenmesi, sarfiyatlarının takibi, faturaların alınması ve muhafazası,
 • PROJE sakinlerinin borç-alacak durumlarını internet üzerinden izleyebilecekleri bir sistem kurulması (SSM),
 • Elektrik, su, sıcak su ve ısıtma soğutmaya ilişkin daire enerji giderlerinin dairelere paylaştırılması ve giderlerin tahsilinin takibi
 • Banka ilişkilerinin yönetimi ve işlemlerin yürütülmesi
 • Aidat takibi ve tahsili

TEKNİK İŞLETİM VE PERİYODİK BAKIMLAR

 • Tüm elektrik, elektronik ve mekanik sistem ve ekipmanların optimum verimlilikte işletilmesi
 • Teknik İşletim ve Bakım prosedürlerinin hazırlanması
 • Günlük ve haftalık kontrol noktalarının belirlenmesi
 • Yıllık Periyodik Bakım Tablosu’nun hazırlanması
 • Mobil Teknik Destek Ekibi ile 7/24 gezici destek hizmetinin verilmesi