HİZMETLERİMİZ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

SE CLUB; hizmet verdiği projelerin mevcut değerini arttırmak için;

Yatırımcının marka değeri oluşturması ve bunu uzun dönemde koruyabilmesinin, işletme dönemindeki başarısına bağlı olduğu ve proje henüz hayata geçmeden bu başarı seviyesinin büyük ölçüde sağlanabilceği ve projeye yansıtılabileceği gerçeği ile, 

Ulusal platformda yer alan benzer projelerin gerek yatırım gerek işletme döneminde karşılaştığı sorunlardan elde edilen deneyimleri projelere yansıtır,

Mimari ve teknik projelerinin hazırlanma sürecinde mimari koordinasyon ekipleri ile birlikte çalışır,

Projenin satış beklentilerine, deneyimlenen benzer projelerde yer alan malik talepleri dikkate alınarak, proje özelinde ortaya konulacak satış vaadleri, işletmesel olanak ve aidat gibi argümanlar ile destek verir,

Bu kapsamda verilen hizmetler;

 

  • Tasarım Değerlendirmesi
  • Yönetim Planının Hazırlanması
  • İşletme Senaryolarının Hazırlanması
  • Prosedür ve Talimatnamelerin Hazırlanması
  • "Yaşam Klavuzu"nun Hazırlanması
  • İşletme Bütçesinin Hazırlanması