İK

Se Club  marka değeri ve çalışanları ile bir bütündür. Bu nedenle çalışanlarımızın kurumumuzun en önemli varlığı ve büyüyen başarımızın temeli olduğunu biliyoruz. İnsan kaynakları stratejimizi oluştururken alanında yetkin ve yetenekli adayları Se Club’a kazandırarak, kaliteli ve performansı yüksek iş sonuçları almayı hedefliyoruz.

Etkin yetenek yönetimi politikalarımızla, adil performans değerlendirme sistemleri oluşturuyor ve sonucunda çalışanlarımıza gelecek vadeden kariyer planları sunuyoruz.

Etik ilkelerinden ve toplam kalite yönetimi anlayışından ödün vermeden  günden güne  büyüyen ekibimize katılmak için, özgeçmişinize kariyer hedefinizi anlatan bir ön yazı ekleyerek ik@seclub.com.tr adresine iletebilirsiniz.


Kariyer Fırsatları

 • 19/07/2018
  Temizlik Personeli / Camcı
  Temizlik
 • 19/07/2018
  Temizlik Şefi
  Temizlik
 • 19/07/2018
  Elektrik Teknisyeni
  Teknik
 • 19/07/2018
  Mekanik Teknisyeni
  Teknik
 • 19/07/2018
  Resepsiyonist
  Resepsiyon
 • 19/07/2018
  Resepsiyon Şefi
  Resepsiyon
 • 19/07/2018
  Teknik İşler Şefi
  Teknik
 • 19/07/2018
  Operasyon Sorumlusu
  Tesis Yönetimi
 • 19/07/2018
  İşletme Müdürü
  Tesis Yönetimi
Genel Başvuru Formu

6698 SAYILI KANUN UYARINCA İŞ BAŞVURUSU YAPANLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI HAKKINDA AYDINLATMA VE ONAY FORMU 

İşbu Aydınlatma Ve Onay Formu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin yasalara uygun olarak ve yasaların izin verdiği sınırlar dahilinde ve ölçüde sizin hakkınızda edineceği (hem kağıt üzerinden elden teslim ile hem elektronik formatta e-mail ile hem de web sitesi üzerinden kariyer sayfası ile) kişisel verileri (ad-soyad, iletişim bilgileri, ailevi ve kişisel ayrıntıları – resmi kurum bilgileri dahil, iş geçmişi, eğitim alt yapısı, yan haklar ile ilgili bilgiler, yönetim ya da organizasyonel değerlendirmelerde kullanılan bilgiler, sağlık raporu) ve bazı ülkelerdeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalar uyarınca hassas kişisel veri olarak kabul edilebilecek bilgileri (örn; sağlık ve hastalık) kapsamaktadır.

Şirketimiz, aday olduğunuz pozisyonla ilgili iş uygulamaları, kurumsal insan kaynakları programlarının yönetimi, aday değerlendirmeleri ve karşılaştırmaları, işçi özlük dosyalarının tutulması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi uygulama ve sorumlulukları nedeniyle hakkınızdaki kişisel verileri tutacak ve gelecekte de toplamaya ve güncellemeye devam edecektir.

Şirketimiz, belirli durumlarda kişisel verilerinizi Şirket adına hizmet veren üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları (Örneğin; bordrolama hizmeti sağlayan şirketler, çağrı merkezleri ve destek hizmeti sağlayan firmalar-örneğin cep telefonları, filo yönetimi ve benzeri), ruhsatlandırma makamları (vergi makamları dahil) ve resmi kurumlar ya da potansiyel olarak Şirketimizin gelecekte satın alma veya devir yolu ile birleşebileceği üçüncü şahıslar, hukuk ve danışmanlık hizmeti alınan şahıs, kurum ve kuruluşlar ve benzeri kurum ve kuruluşlarla paylaşmak durumunda kalabilecek ve bazen bu üçüncü şahıslar ve Kurum ve Kuruluşlar ikamet ettiğiniz ülkedeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalara eşit veri koruma yasaları bulunmayan yerlerde de olabilecektir. Bu paylaşımların tamamı şirketin çalışan verilerinin korunması prensipleri ve Türk Mevzuatı kapsamında yapılacaktır.

Şirketimiz, insan kaynakları birimi, bölge müdürlükleri ve temsilcilikleri, şirket resmi web sitesi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verilerinizi sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplayabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Saygılarımızla,

SE CLUB GAYRİMENKUL YÖNETİCİLİĞİ PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Yukarıdaki “iş başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin kullanımı ile ilgili bildirimi” aldığımı; okuduğumu ve sisteme bilgilerimi girmek suretiyle onayladığımı bildiririm.